Så kontaktar du vården

Axlönn

Axlönn ä en lönn som utvecklas till stor buske eller mindre buskträd med en höjd av 8-10 meter.  Axlönnen utvecklas bäst på halvskugga skyddade växtplatser.  Trädet Har upprätta blommor som är populär hos fjärilar och bin. Härdig i växtzon 1-3.

Latinskt namn: Acer spicatum

Nummer på kartan: 24

Slingan på Ryhov